Edukacja i kultura - razem!

Версія українська внизу

Firlej operatorem regionalnym Bardzo Młodej Kultury na lata 2019-2021!

[data aktualizacji: 6.05.2021]

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to ogólnopolski trzyletni program realizowany i finansowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na terenie Dolnego Śląska jego operatorem wojewódzkim jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” we Wrocławiu. W ramach programu, co roku, ogłaszany jest konkurs na wsparcie oddolnych inicjatyw z zakresu edukacji kulturalnej.

W naborze wyłaniane zostają grupy, w skład których powinni wchodzić: przedstawiciele sektora kultury, sektora edukacji oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Zwycięskie inicjatywy otrzymają wsparcie w kwocie 10.000 zł. W tym roku, analogicznie jak w ubiegłym, wsparcie otrzyma 8 zespołów.

Zgłaszane inicjatywy kierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, powinny też angażować rodziców, a także inne grupy odbiorców. W ocenie zgłoszeń brane będą pod uwagę m.in. takie kryteria jak: oryginalność, potencjał kulturotwórczy i edukacyjny inicjatywy, jej lokalność i oddolność oraz zgodność z celami programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. 

W związku z pandemią COVID-19 organizatorzy oczekują od autorów inicjatyw pomysłów na ich realizację w sytuacji utrzymania lub wprowadzenia nowych ograniczeń w działalności instytucji kultury oraz placówek oświatowych.

 

AKTUALNOŚCI

3. DOLNOŚLĄSKIE FORUM EDUKACJI KULTUROWEJ
Legnica, 4 listopada 2021

3. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej - Legnica, 4 listopada 2021

Już po raz trzeci spotkamy się w gronie animatorów, nauczycieli, twórców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, edukatorów i ekspertów, by podsumować tegoroczną edycję programu Bardzo Młoda Kultura, wsłuchać się w głosy z regionu (i nie tylko), a także przyjrzeć się z bliska nowym wyzwaniom. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa, wzajemnego poznania się, podzielenia wiedzą i wymiany doświadczeń. Udział w forum jest bezpłatny!

Szczegółowe informacje wkrótce!

DOLNOŚLĄSKIE ROZMOWY O EDUKACJI KULTUROWEJ - spotkania w terenie
Bierutów, Wałbrzych, Bolków

W najbliższych dniach spotkamy się w Bierutowie (12 X) i Wałbrzychu (13 X) i Bolkowie (27 X), gdzie z instytucjonalnymi partnerami i beneficjentami programu Bardzo Młoda Kultura porozmawiamy o działaniach na frontach lokalnych i nie tylko.

Edukacja kulturowa - co to takiego? Jak działać wspólnie? Jak to się robi? Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas kolejnych "Dolnośląskich rozmów o edukacji kulturowej". Do udziału w spotkaniach zapraszamy animatorów kultury, nauczycieli, edukatorów, aktywistów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, wszystkich aktywnych! Wydarzenia odbędą się hybrydowo, tj. stacjonarnie w ośrodkach kultury oraz za pośrednictwem transmisji na profilu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk.

27.10.2021  Bolków @ Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków
13.10.2021  Wałbrzych @ Wałbrzyski Ośrodek Kultury (Piaskowa Góra)
12.10.2021  Bierutów @ Ośrodek Kultury i Sportu


OTWARTE WARSZTATY DLA WSZYSTKICH

Inspiratorium: Jak podtrzymywać relacje ze społecznością lokalną w zmieniającym się świecie
Warsztaty z Markiem Sztarkiem w Ośrodku Postaw Twórczych (26.10.2021) 

wtorek - 26 października 2021, godz. 10.00 - 14.00
Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, Wrocław
wstęp wolny, obowiązują zapisy przez formularz

Świat się zmienia w tempie zatrważającym, czego dowodem jest wciąż trwający stan pandemii. Myślenie o pracy w kulturze przestało opierać się na paradygmacie rozwojowym. Rzeczywistość zmusiła nas do zachowań rezylientnych. Elastyczność, gotowość do zmian, niekiedy o 180 stopni, to znak naszych czasów. Jak być elastycznym w kulturze i przetrwać?

Marek Sztark - Niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 i 2018). W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej "miody drahimskie" i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej "Nowa Kultura". Jest zaangażowany w organizację kolejnych edycji NieKongresu Animatorów Kultury. Jest zaangażowany w organizację kolejnych edycji NieKongresu Animatorów Kultury. W latach 2014-2017 koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Obecnie Kieruje Przeglądem Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie, pracuje w Strefie Kultury Wrocław i przewodniczy Społecznej Radzie Kultury Dolnego Śląska.

Zobacz więcej 

Jak organizować eventy online i prowadzić streamingi?
Warsztaty z Marcinem Jędrzejczakiem w Ośrodku Postaw Twórczych (18.10.2021) 

poniedziałek - 18 października 2021, godz. 9.30 - 14.30
Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, Wrocław
wstęp wolny, obowiązują zapisy przez formularz

Jak organizować eventy online i prowadzić streamingi? Na te i wiele innych pytań związanych z nową codziennością odpowie Marcin Jędrzejczak podczas otwartych warsztatów 18 października w OPT.

PROGRAM

 • wprowadzenie do transmisji (podstawy streamingu na FB i YT, jaki sprawdzić Internet, jaki jest potrzebny sprzęt i oprogramowanie)
 • podstawy ustawienia kamery i audio podczas streamu
 • podstawowa obsługa programu OBS (dodanie źródeł obrazu, miks obrazu, ustawienia streamingu i streamowanie)
 • promocja transmisji live (na co zwracać uwagę, jak przyciągnąć odbiorców)

PROWADZĄCY

Marcin Jędrzejczak - "streamer” zamiłowany w fotografii. Posiada 7-letnie doświadczenie pracy w jednej z największych wrocławskich instytucji kultury. Od 3 lat prowadzi własną firmę fotograficzną oraz streamingową. Zrealizował ponad 100 wydarzeń online dla instytucji kultury i firm. Od 2016 r. organizuje spotkania dla fotografów, które począwszy od pierwszego wydarzenia były prowadzone w formie hybrydowej.

Zobacz więcej

 

Poznaj zwycięskie ekipy!

W krótkich filmach (playlista) poznasz tegorocznych przedstawicieli projektów opowiadających o swoich inicjatywach. 

 1. Terra Incognita (Wałbrzych)
 2. Ruch miejski - zin artystyczny (Wołów)
 3. Naprzeciw Sztuce (Legnica)
 4. Jeans 2 życie - sztuka kreacji (Kobierzyce)
 5. Projekt Maszyna (Legnica)
 6. Zwierzodwór (Wrocław) 
 7. Historie Zaplątane (Bierutów)
 8. Od-Zapomniane (Bolków)

 

FORMALNOŚCI

PRZEWODNIK

 • [video / webinar] Jak zgłosić inicjatywę w programie BMK (z dnia 22.04.2021)
 • [prezentacja] Najważniejsze założenia, kluczowe elementy, wydarzenia, jak zgłosić inicjatywę, warunki formalne, realizacja, kryteria, jak wypełnić wniosek, finansowanie, budżet, zobowiązania itp. 

KONTAKT

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i sposobu realizacji programu w związku z epidemią COVID-19 i wynikającymi z tego ograniczeniami w działalności instytucji kultury.

 

O programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 to wieloletni program wspierania edukacji kulturowej, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Jego celem strategicznym jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które odpowiedzialne są za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

ODA „Firlej” realizuje program z udziałem partnerów - instytucji kultury z terenu Dolnego Śląska. Partnerami programu są: Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki w Legnicy, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu, Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków, Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie oraz Kobierzycki Ośrodek Kultury w Kobierzycach.

2. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej (Wałbrzych)

Bardzo Młoda Kultura - Dolny Śląsk – podsumowanie działań w 2019 r.

Cieszę się, że niewielki, ale bardzo twórczy i dynamiczny zespół Firleja został obdarzony zaufaniem Bardzo Młodej Kultury. Wybór Firleja wyjątkowo trafnie koresponduje ze zmianami w naszym ośrodku. Przechodzimy ewolucję od klubu muzycznego do ośrodka działań lokalnych. Marzę o tym, by Firlej nauczył się edukacji kulturalnej tak dobrze, by w przyszłości móc prowadzić podobne przedsięwzięcia w naszym najbliższym otoczeniu - mówi Robert Chmielewski, dyrektor Firleja.

 

[UKR]

Firlej є регіональним координаторем програму Bardzo Młoda Kultura в 2019-2021 роках. Завдяки гранту, отриманому від Національного центру культури, ми будемо підтримувати місцеві ініціативи у сфері культурної освіти на терені воєводства. Вартість всього проекту становить майже півмільйона злотих!

З ініціативами можуть звертатися триособове групи, до складу яких повинні входити щонайменше по одному представнику з сектору культури і освіти. Бажаними членами таких груп можуть бути представники неурядових організацій, неформальних груп та місцеві громадські активісти.

Bardzo Młoda Kultura 2019-2021-Dolny Śląsk - ініціатива Національного центру культури, яка має ціль посилити роль культурної освіти за допомогою стимулювання і використання освітнього потенціалу культури. Проведені заходи підтримують формування соціально цінних знань і навичок (включаючи креативність, інноваційність, фокусування на співпрацю, довіру, медіазнавство та комунікаційна компетенція).

Заявки приймаються через електронну форму, доступну на сайті firlej.wroc.pl. Заявки групи здійснюється керівником групи. Одна людина може надіслати лише одну заявку. Заявки мають бути надіслані до 30 червня 2020 року до години 23:59. Результати набору настануть до 20 липня.

Оператор залишає за собою право змінити дати та спосіб реалізації програми у зв’язку з епідемією COVID-19 та пов'язаними з цим обмеженнями в роботі закладів культури.

Я радий, що невелика, але дуже творча і динамічна команда Firleja була наділена довірою Bardzo Młodej Kultury. Вибір Firleja особливо добре відповідає змінам у нашому центрі. Ми еволюціонуємо від музичного клубу до центру локальної активності. Я мрію про те, щоб Firlej навчився культурної освіти настільки добре, щоб в майбутньому ми могли проводити подібні проекти в нашому найближчому оточенні, - говорить Роберт Хмелевський, директор Firlejа.

 

          

Zadanie realizowane w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury - Bardzo Młoda Kultura 2019-2021